Privacybeleid

Privacybeleid van Martin Fotografie Drachten / DPS Communicatie
4 maart 2018

Op deze pagina leest u hoe ik met door u verstrekte gegevens omga.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Martin Fotografie Drachten en DPS Communicatie (martinfotografiedrachten.nl en dps-communicatie.nl). Door gebruik te maken van de diensten van Martin geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Wat doe ik met uw gegevens?
Uw gegevens die via de website of via een andere weg tot mij komen, sla ik op op een stand alone computer.
Een deel van uw gegevens komt ook op een beveiligde cloudserver te staan.
Mailverkeer loopt via de vertrouwde servers van bedrijven die zich houden aan de Europese wetgeving.

Doeleinden
Ik verzamel geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij ik van tevoren uw toestemming hiervoor heb verkregen.
Doelen:
– communicatie over de verrichte werkzaamheden
– het doorgeven van aanbiedingen
– foto’s en teksten die gemaakt zijn om gepubliceerd te worden in nieuwsbladen, internet, kranten o.i.d., zal ik, eventueel, plaatsten op mijn website of andere portfolio-uitingen zoals bijvoorbeeld facebook, instagram en Flickr (foto’s die voor privédoeleinden zijn gemaakt of voor exclusief voor deze foto’s en teksten betalende klanten en niet voor het niet betalende publiek vrij toegankelijk zijn zijn, gebruik ik alleen als u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft).

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van opdrachtgevers/contactpersonen en webapplicaties welke ik gebruik ten behoeve van het uitoefenen van mijn werk en met de uitzonderingen eerder genoemd.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van de sites van Martin. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze sites, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Keuzes voor persoonsgegevens
Ik bied alle eigenaren van verzamelde gegevens de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment van hen in mijn bezit zijn.

Controle en tijdsduur
Uw gegevens blijven in mijn bezit zolang er een zakelijke relatie is tussen u en mij. In andere gevallen blijven de gegevens in mijn bezit tot u een verzoek doet tot verwijdering. Door mij gemaakte foto’s blijven ten alle tijden in mijn bezit.
Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacybeleid voldoe. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.