Tekst

Foto en tekst: Martin

Teksten
Teksten? Dat is een nogal breed begrip. Wat voor teksten?

Branded Content
Informatieve teksten geschreven vanuit het oogpunt van uw bedrijf. Het gaat niet om verkopen (alleen). U wilt iets uitleggen. Dat kan gaan over het product, bedrijfsvisie, werkwijze, uw maatschappelijke betrokkenheid, innovatieve technologie, leiderschap, modern ondernemerschap of een ander onderwerp. Het is belangrijk dat de tekst ook voor de niet-potentiele-koper interessant is.

Teksten over uiteenlopende onderwerpen zijn uw tekst voorgegaan: life sciense, logistiek, food, argriculture, maritiem, techniek, innovaties, robotisering, duurzaamheid, financiële branche, bouw, onderwijs en meer.

Naast de tekst is een mooie foto (bijna) een must.

Websites
Geen website zonder tekst. Vanuit de doelstelling van uw bedrijf, schrijf ik voor uw klanten, cliënten of opdrachtgevers.

Onderwijs
Onderwijs is het (aan)leren van kennis, vaardigheden en attitude . Onderwijs is mensen veranderen, mensen voorbereiden, ondersteunen en uitdagen. Onderwijs is groei. 
Een curriculum schud je niet uit je mouw. Op basis van onderwijskundige concepten vindt het ontwerp plaats. Pas als het ontwerp ‘staat als een huis’, wordt er gebouwd en vormgegeven. 

Onderwijs maken, is meer dan het schrijven van een tekst.  Aan de ander kant: een tekst schrijven is ook een beetje onderwijs geven.

Onderwijs en commercieel

Let's do it

Meer weten? Gooi snel een lijntje uit.